Jan Borysewicz

Photo: Aleksander Ikaniewicz
Model: Jan Borysewicz
Production: Sebastian Posłuszny

Publication: Magazyn Gitarzysta, WPROST